Vox Spiritus

aneb

Jak přispět k míru?

 

O CO JDE?

.:::

Jedním z nejčastějších témat poslední doby je válka a boj. Ale co když většina z nás nechce boj?  Co když většina z nás chce žít v míru? Co když ale mír prostě bereme jako samozřejmost a uniká nám, že obzvláště v době, jako je tato, je pro mír potřeba něco udělat? 

Rozhodli jsme se proto, že se na to zeptáme. Zajímá nás, jak vnímají současnou situaci duchovní vůdci, průvodci, učitelé a další lidé, kteří se ke společenskému dění vyjadřují ve veřejném prostoru, online i offline. 

Všem osloveným jsme položili tyto tři otázky: 

  1. Proč není na světě mír? (z duchovního hlediska)
  2. Co mír znamená pro vás a jak můžeme přispět k míru?
  3. Proč ticho – co to znamená, jaký je význam, smysl?

Někteří na ně odpověděli, někteří vytvořili video po svém, někteří se k naší výzvě spontánně přidali sami. Svůj vzkaz v natočeném videu zveřejnili na svém kanále a na těchto webových stránkách Vám je postupně sdílíme. Domníváme se, že věnovat pozornost míru, vibracím míru, má veliký smysl.  Neboť tam, kam dáváme svou pozornost, to roste a sílí. Již Josef Čapek věděl, že:

“Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.” 

Takže stejně je to o nás a na nás! 

V úctě, 

Lucie Meškanová, Antonín Baudyš, Anita Beganyová
za podpory Ernestíny Velechovské 

Vloženo 12. 3. 2023

Irena a Karel Křížovi

„V nás je to místo, kde musí být postaveny bašty míru.“ 

www.stromyazivot.cz

Vloženo 18. 3. 2023

Ruda Špaček

„Mír je zapomenutým programem lidského rodu.“ 

Hlinsko – Československá církev husitská

Vloženo 13. 4. 2023

Jiří Saharin Vondra

„Mír je jedna z nejdůležitějších esencí tohoto života.“ 

Voda, příroda a lidé v homeostázi; Freedom Cells – platforma Svobodné Buňky 

ČEMU DÁVÁM VNITŘNÍ POZORNOST,
TO POSILUJI VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ

PROTO ŽIJI, VNÍMÁM A TVOŘÍM
V SOUNÁLEŽITOSTI S NEJVYŠŠÍ VŮLÍ

JSEM VE VDĚČNOSTI
MILUJI BOŽSTVÍ V SOBĚ