Vyberte stránku

Dávám sílu Míru

v sobě i v životě

Zářiče si můžeš stáhnout a použít dle svého uvážení

VNITŘNÍ SILOU PROMĚŇUJI SVŮJ VNĚJŠÍ SVĚT

UVĚDOMUJI SI BOŽÍ DAR SVOBODNÉ VOLBY

ČEMU DÁVÁM VNITŘNÍ POZORNOST
TO POSILUJI VE VNĚJŠÍM SVĚTĚ

PROTO ŽIJI, VNÍMÁM A TVOŘÍM
V SOUNÁLEŽITOSTI S NEJVYŠŠÍ VŮLÍ

JSEM VE VDĚČNOSTI
MILUJI BOŽSTVÍ V SOBĚ

Pravdu, veškerou Moudrost a tvořivou sílu máme v sobě a procítěním jí dáváme život.
Tvůrčí představivostí a vnitřním prožitkem můžeme v sobě přetvářet a posilovat to, čemu dáváme v našem světě smysl.

Tvoř vnitřní prožitky JAKO SKUTEČNOST TVÉHO ŽIVOTA JIŽ DANOU,
TEĎ A TADY, UŽ TO TAK JE!!!

Pamatuj, že Nejvyšší tvořivou silou života je Boží Láska.
Přitom zůstávej v odevzdanosti, zruš OČEKÁVÁNÍ výsledku. Nechť je naplněno dle vůle Boží.

Následující myšlenky mohou být pro Tebe inspirací…

Vděčností za Boží Lásku a Milost otevírám své Srdce

Jsem ve vděčnosti
• za dotyky LÁSKY v mém Srdci.
• za Vyšší vedení a Milost na mé i naší společné cestě.
• za život ve šťastné společnosti, vědomě se rozvíjející v souladu s Boží vůlí.
DĚKUJI

Inspirace pro vizi a vnitřní prožitek:

• V každém okamžiku jsem v sounáležitosti s Bohem.
• Stále jasněji prociťuji ve svém Srdci sílu Světla BOŽÍ LÁSKY.
• Jsem šťastnou, svobodnou bytostí ve svobodné společnosti.
• Bytostně se ve svém nitru odevzdávám Vyššímu Vedení.
• JSEM tady a teď, v hlubokém tichu Srdce – Kdo je JÁ?
• JSEM – Vědomí – Bytí – Blaho.
DĚKUJI

Vděčností za MÍR posiluji MÍR v sobě i ve svém světě

Jsem ve vděčnosti
• za MÍR v mysli a radost v Srdci.
• za MÍR ve vztazích, v životě i ve světě.
• za MÍROVÁ a spolupracující řešení ve společnosti pro rozkvět života na Zemi.
DĚKUJI

Inspirace pro vizi a vnitří prožitek:
• Z hloubi duše rozumím životu a jsem ve SMÍRU se sebou, s druhými i s proměnami života..
• Rozvíjím vnitřní pocit štěstí a základem mých vztahů je MÍR, láska a harmonie
• Jsem v radosti ze společného tvoření života v MÍRU, ve vědomí Jednoty nás všech.
DĚKUJI

Vděčností za MOUDROST rozvíjím MOUDROST v sobě i ve svém životě

Jsem ve vděčnosti
• za MOUDROST, která mě vede v každém okamžiku.
• za krásu přírody a MOUDRÉ, vědomé spolužití člověka s ní.
• za vědomé představitele ve vedení společnosti, moudře pečující o blaho a rozkvět života nás všech.
DĚKUJI

Inspirace pro vizi a vnitřní prožitek:
• Uvědomuji si, že Nejvyšší MOUDROST stvořila svět a život v něm.
• Nejvyšší MOUDROST ke mně stále promlouvá a její hlas jasně vnímám.
• Cítím vděčnost za MOUDROST a čistou radost, kterou do života přinášejí duše našich dětí.
• Jsem ve vděčnosti za šťastné rodiče, láskyplně a moudře pečující o své děti a o sebe navzájem
DĚKUJI

Vděčností za ZDRAVÍ posiluji ZDRAVÍ těla i života

Jsem ve vděčnosti
• za ZDRAVÉ tělo, ZDRAVÝ rozum a ZDRAVÝ svět.
• za ZDRAVOU stravu, čistou vodu i vzduch a ZDRAVOU celou přírodu.
• za vědomou celostní péči o ZDRAVÍ těla, mysli i duše.
• za RADOSTNÝ dětský smích a šťastný život náš všech
DĚKUJI

Inspirace pro vizi a vnitřní prožitek:
• Mé tělo je přirozeně ZDRAVÉ.
• Žiji a užívám si život ve svém ZDRAVÉM těle – spontánně, radostně a ve vděčnosti
• Každá buňka v mém těle RADOSTNĚ kmitá v přirozeném ZDRAVÍ, každý orgán v těle přirozeně, plnohodnotně plní svou roli ve ZDRAVÉM těle
• Mé myšlenky, pocity a skutky jsou v souladu s Vyšším Vědomím a tvoří ZDRAVÝ život.
• Žiji ve ZDRAVÉ společnosti, rozvíjející se ve vědomí Jednoty všeho a všech.
• Jsem ve vděčnosti i za malou RADOST, protože i ta rozvíjí RADOSTNÉ tvoření života.
DĚKUJI

Co se ve mně upevní jako vnitřní pravda, to se odzrcadlí a projeví v mém životě, v mém světě.
V hlubokém Tichu duchovního Srdce se otevírám vyššímu Vědomí – pravému JÁ. 

JSEM PLNĚ VĚDOMOU LÁSKYPLNOU BYTOSTÍ
A SVOBODNĚ TVOŘÍM

MILUJI BOŽSTVÍ V SOBĚ
MILUJI SEBE
MILUJI ŽIVOT

ŽIJI KAŽDÝ OKAMŽIK VE VĚDOMÉ SOUNÁLEŽITOSTI
S BOHEM

Zářiče si můžeš stáhnout a použít dle svého uvážení